Przelewy24

Przelewy24

Przelewy24 Automatycznie wypełnia formularz przelewu przy płatnosci przez system Przelewy24.

  • Przelewy24
  • Przelewy24
  • Przelewy24
What is Przelewy24?
Przelewy24 is a payment gateway for swift and secure online transactions. This Edge add-on for Przelewy24 eases the payment process by auto-filling bank transfer forms during transactions. It is intelligently designed to work only when users are redirected from Przelewy24 with initiated transactions, thus ensuring complete peace of mind for users. Notably, the user simply needs to confirm the transfer, as all data entry is handled by the add-on.
Stats
Version: 10.2.0 (Last updated: 2021-11-12)
Creation date: 2021-11-12
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
  • <all_urls>
  • storage
Size: 41.76K
Stats date:

Other platforms

Przelewy24
Przelewy24 (v10.2.0)
2.92 (52) 70,000
Not available on Firefox
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Edge add-ons? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Edge Add-on Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Plugin allows to automatically fill bank transfer field while paying with Przelewy24.

When user is paying for goods or services with Przelewy24 and select a bank with manual data entrance, plugin will automatically redirect user to bank page. After login into the bank service, plugin will automatically select transfer window and fill all appropriate fields with data necessary to pay with Przelewy24. After that, plugin will display notification window. The only action that user have to do is to confirm transfer in proper way for his bank.

Plugin will fill transfer fields only, when user is redirected from Przelewy24 with started transaction. It won't work while login into bank without started Przelewy24 transaction.

Przelewy24 is a PCI Compliant financial institution which provide fast and safe payment solutions for online shopping. You can get more information at our website.

Wtyczka pozwala automatycznie wypełnić pola przelewu podczas płatności za pośrednictwem Przelewy24.

Gdy użytkownik płaci za towary lub usługi za pośrednictwem Przelewy24 i wybiera bank wymagający ręcznego wprowadzenia danych, wtyczka automatycznie przekieruje użytkownika na stronę banku. Po zalogowaniu do serwisu bankowego, wtyczka otworzy okno przelewu i wypełni wszystkie pola niezbędne do sfinalizowania transakcji przez Przelewy24 oraz wyświetli stosowny komunikat. Użytkownikowi musi jedynie potwierdzić przelew w sposób właściwy dla jego banku.

Moduł uruchamia wypełnianie pól jedynie podczas przekierowanie do banku z formatki Przelewy24 z rozpoczętą transakcją. Nie uruchomi się podczas niezależnego logowania do banku.

See more
Safety
Risk impact

Przelewy24 may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing.

Risk likelihood

Przelewy24 has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details