Autogram na štátnych weboch

Autogram na štátnych weboch

Rozšírenie umožnuje používať podpisovač Autogram od Slovensko.Digital na štátnych portáloch.

  • Autogram na štátnych weboch
  • Autogram na štátnych weboch
  • Autogram na štátnych weboch
  • Autogram na štátnych weboch
What is Autogram na štátnych weboch?
Autogram na štátnych weboch je rozšírenie pre podpisovač Autogram od Slovensko.Digital, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché podpisovanie dokumentov a podaní pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu na štátnych portáloch.
Stats
Users: 185 ▼ -7
Version: 2.0.3 (Last updated: 2024-06-28)
Creation date: 2023-05-02
Risk impact: Low risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
  • storage
Size: 3.78M
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Firefox
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Edge add-ons? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Edge Add-on Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Rozšírenie pre podpisovač Autogram a Autogram v mobile od Slovensko.Digital na podpisovanie dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID), ktorým budete môcť rýchlejšie podpisovať dokumenty a podania.

Neobsahuje samotnú aplikáciu Autogram - tú je potrebné nainštalovať zo samostatného inštalačného balíka.

Rozšírenie Autogram je určené na podpisovanie dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom v prostredí štátnych webových portálov. Aplikácia je primárne určená na použitie na portáli https://slovensko.sk/ a https://financnasprava.sk/

Safety
Risk impact

Autogram na štátnych weboch is relatively safe to use as it requires very minimum permissions.

Risk likelihood

Autogram na štátnych weboch is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this add-on.

Upgrade to see risk analysis details