Podepisovací komponenta Signer

Podepisovací komponenta Signer

Podepisovací komponenta Signer pro Edge

Podepisovací komponenta Signer promo image
What is Podepisovací komponenta Signer?

Podepisovací komponenta Signer is an Edge add-on by Asseco Central Europe, a.s. - CZ. This add-on has 38,580 weekly active users The latest version, 1.0, was updated 2 years ago.

Stats
Stats date:
Version: 1.0 (Last updated: 2020-12-14)
Creation date: 2020-12-14
Manifest version: 2
Permissions:
  • nativeMessaging
Size: 20.06K
URLs: Website
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Found a bug?

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Firefox
Summary
Podepisovací komponenta Signer používaná v Portálu ZP (www.portalzp.cz) pro sestavení digitálního podpisu pomocí klientského certifikátu.
Tato komponenta rozšiřuje použití klientských certifikátů i v prohlížeči Microsoft Edge a umožňuje využívat i certifikáty na kartách, které jsou dostupné pomocí Windows CryptoAPI.

Pro správný běh komponenty je potřeba doinstalovat i její druhou část, tzv. nativní aplikaci, která zajišťuje prohlížeči přístup k Vašim certifikátům.
Tato část se instaluje automaticky, pokud jste spustili aplikaci "Instalace Portálu ZP" z webové stránky 
https://www.portalzp.cz/ke-stazeni
 nebo ve formě samostatné instalace (pouhá nativní aplikace komponenty) z odkazu 
https://www.portalzp.cz/download/NMSignerInstall.exe

Samotná komponenta při zjištění, že není nainstalována nativní aplikace, na tuto skutečnost upozorní a nabídne odkaz na její stažení.

Komponenta je určena pouze pro systémy Microsoft Windows.
Safety
Risk impact

Podepisovací komponenta Signer requires some risky permissions and may not be safe to use. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing.

Risk impact measures the level of extra permissions an extension has access to. A low risk impact extension cannot do much harms, whereas a high risk impact extension can do a lot of damage like stealing your password, bypass your security settings, and access your personal data. High risk impact extensions are not necessarily malicious. However, if they do turn malicious, they can be very harmful.

Risk likelihood

Podepisovací komponenta Signer has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Risk likelihood measures the probability that an Edge add-on may turn malicious. This is determined by the publisher and the Edge add-on reputation on Edge Add-on Store, the amount of time the Edge add-on has been around, and other signals about the Edge add-on. Our algorithms are not perfect, and are subject to change as we discover new ways to detect malicious extensions. We recommend that you always exercise caution when installing an Edge add-on, especially ones with higher risk impact and/or higher risk likelihood.

Subscribe to the premium plan to see more risk analysis details
Screenshots