Podepisovací komponenta Signer

Podepisovací komponenta Signer

Podepisovací komponenta Signer pro Edge

Podepisovací komponenta Signer promo image
What is Podepisovací komponenta Signer?

'Podepisovací komponenta Signer' is an Edge extension specifically designed to generate digital signatures using client certificates on the Portal ZP website (www.portalzp.cz). It extends the usability of client certificates in the Microsoft Edge browser and allows the use of certificates on cards that are accessible via Windows CryptoAPI. To function properly, the add-on requires an additional installation, a native application that provides browser access to your certificates.

Merlin
Stats
Stats date:
Version: 1.0 (Last updated: 2020-12-14)
Creation date: 2020-12-14
Manifest version: 2
Permissions:
  • nativeMessaging
Size: 20.06K
URLs: Website
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Firefox
Merlin
Summary

Podepisovací komponenta Signer používaná v Portálu ZP (www.portalzp.cz) pro sestavení digitálního podpisu pomocí klientského certifikátu. Tato komponenta rozšiřuje použití klientských certifikátů i v prohlížeči Microsoft Edge a umožňuje využívat i certifikáty na kartách, které jsou dostupné pomocí Windows CryptoAPI.

Pro správný běh komponenty je potřeba doinstalovat i její druhou část, tzv. nativní aplikaci, která zajišťuje prohlížeči přístup k Vašim certifikátům. Tato část se instaluje automaticky, pokud jste spustili aplikaci "Instalace Portálu ZP" z webové stránky https://www.portalzp.cz/ke-stazeni nebo ve formě samostatné instalace (pouhá nativní aplikace komponenty) z odkazu https://www.portalzp.cz/download/NMSignerInstall.exe

Samotná komponenta při zjištění, že není nainstalována nativní aplikace, na tuto skutečnost upozorní a nabídne odkaz na její stažení.

Komponenta je určena pouze pro systémy Microsoft Windows.

Safety
Risk impact

Podepisovací komponenta Signer may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this add-on. Review carefully before installing.

Risk likelihood

Podepisovací komponenta Signer has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Subscribe to the premium plan to see more risk analysis details
Screenshots