Rút gọn link dành cho Microsoft Edge

Rút gọn link dành cho Microsoft Edge

Rút gọn link dành cho Microsoft Edge, làm ngắn link miễn phí. Không cần đăng nhập, không có quảng cáo và mãi mãi miễn phí.

What is Rút gọn link dành cho Microsoft Edge?
Rút gọn link dành cho Microsoft Edge là một tiện ích giúp tạo link ngắn miễn phí trên trình duyệt Edge. Không cần đăng nhập, không có quảng cáo và mãi mãi miễn phí. Sử dụng By.com.vn để rút gọn link vĩnh viễn và dịch vụ được tin dùng bởi nhiều tổ chức uy tín như Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y Tế, KFC, Vinmec, Vincom...
Stats
Users: 71 ▼ -4
Rating: 5.00 (1)
Version: 2.7 (Last updated: 2023-03-23)
Creation date: 2023-03-23
Risk impact: Low risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
  • activeTab
Host permissions:
  • https://by.com.vn/*
Size: 245.43K
Stats date:

Other platforms

Not available on Chrome
Not available on Firefox
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Edge add-ons? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Edge Add-on Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Extensiton rút gọn link dành cho Microsoft Edge. Tiện ích rút gọn link tạo request API để tạo link ngắn miễn phí từ website rút gọn link By.com.vn. Link rút gọn được lưu giữ vĩnh viễn. Dịch vụ rút gọn link By.com.vn được tin dùng bởi Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y Tế, KFC, Vinmec, Vincom...

User reviews
Extension rút gọn link dành cho Microsoft Edge tốt nhất mà mình từng sử dụng.
by Chung, 2023-03-30
View all user reviews
Safety
Risk impact

Rút gọn link dành cho Microsoft Edge is relatively safe to use as it requires very minimum permissions.

Risk likelihood

Rút gọn link dành cho Microsoft Edge has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Promo video
Screenshots
Promo images
Rút gọn link dành cho Microsoft Edge marquee promo image
Marquee promo image